Bod č.57.:

PROM/14 - Uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. 2009/002950 ve věci zrušení podmínky v darovací smlouvě

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (darovací smlouva a dodatek č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:178 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX