Bod č.44.:

PROM/1 - Udělení výjimky v kupní smlouvě č. 2014/003105

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.3 (výtah z KS)
Příloha č.4 (smlouva o vzdání se práva na náhradu škody s vlastníkem zapsaným na LV 16704)
Příloha č.5 (mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:164 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX