Bod č.45.:

PROM/2 - IDP Invest 1 s.r.o., Schválení zájemců I. kola soutěže na prodej městského majetku – prodej nemovitých věcí v k. ú. Skvrňany – západní část areálu bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší)

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh kupní smlouvy) (*)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Předloženo na stůl č.1 (Upravená verze přílohy č. 1) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:165 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX