Bod č.53.:

PROM/10 - Záměr prodeje pozemků v souvislosti s plánovanou výstavbou BD Skvrňany

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (specifikace pozemků)
Příloha č.3 (návrh zastavovacího plánu)
Příloha č.4 (majetková mapa (SVSMP))
Příloha č.5 (modrá mapa)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:174 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX