Bod č.48.:

PROM/5 - Prodej pozemků p. č. 275/16 a p. č. 1033, k. ú. Chotěšov

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (mapa majetek města)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (usnesení zastupitelstva obce Chotěšov) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:169 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX