Bod č.47.:

PROM/4 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2139/50, k. ú. Skvrňany, společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (mapa majetek města)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:168 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX