Bod č.76.:

RadS/1 - Zajištění pomoci lidem bez domova COVID 19

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Závěrečná zpráva - Krizové centrum DEPO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX