Bod č.25a.:

ORG/3 - Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně

(předkladatel:Mgr. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Rezignace) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Souhlas se zvolením) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:150 rok:2021

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX