Bod č.81b.:

RadS/2 - Vyhlášení městské soutěže na prodej objektu Kulturní dům Peklo

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.5.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX