Bod č.4.:

TAJ/1 - Poskytnutí finanční pomoci oblastem postiženým ničivým tornádem

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Fotografie)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 8.7.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX