Bod č.3.:

RMO1/1 - Poskytnutí finančního daru oblastem postiženým ničivým tornádem

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:283 rok:2021

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.7.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX