Bod č.4.:

RMO1/2 - Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely pro sociální oblast a oblast kultury

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Individuální žádost o dotaci JUNIORFEST z.s.)
Příloha č.2 (vzor smlouvy o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 26 na rok 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:284 rok:2021

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.7.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX