Bod č.18.:

KV/1 - Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Rezignace Mgr. Seidla) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Souhlas s volbou J. Nováka) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:300 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX