Bod č.41.:

OŠMT/2 - Rozpočtové opatření pro základní školy a školní jídelnu

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:321 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX