Bod č.8.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VVV na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v území ORP Plzeň" a související rozpočtové opatření

(předkladatel:p. primátor, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha 1 - ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 20_082/0019949-01)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:289 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX