Bod č.12.:

OSI/1 - Pověření Rady města Plzně k rozhodování o uzavření dodatků Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 23. ledna 1996, uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a spol. VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:294 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX