Bod č.88.:

OŽP/1 - Havárie v objektu společnosti SUEZ CZ a.s.

(předkladatel:Ing. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX