Bod č.22.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2021"

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení dotačního programu - Mikrogranty 2021 (2. uzávěrka - 31. 5. 2021))
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - Mikrogranty 2021 (2. uzávěrka - 31. 5. 2021))
Příloha č.3 (Zápis z jednání KK RMP - 16. 6. 2021 (výtah))
Příloha č.4 (Důvodové zprávy - Mikrogranty 2021 (2.uzávěrka - 31. 5. 2021)) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:304 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX