Bod č.34.:

ŘTÚ/12 - Rozhodnutí ve věci prominutí smluvní pokuty vyplývající z nájemní smlouvy č. 2019/006938/NS uzavřené se společností Lidl Česká republika v. o. s.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost nájemce) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (orientační turistická mapa)
Příloha č.5 (majetek města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:315 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX