Bod č.10.:

ŘÚSO/2 - Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti Kanceláře ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu MMP

(předkladatel:nám. Zarzycký, nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (příloha č.1 - svěření movitého majetku ZOO a BZ, p. o.)
Příloha č.2 (příloha č. 2 - svěření nemovitého majetku ZOO a BZ, p. o.)
Příloha č.3 (příloha č. 3 - svěření movitého majetku KmP, p. o. )
Příloha č.4 (příloha č. 4 - svěření nemovitého majetku KmP, p. o.)
Příloha č.5 (příloha č. 5 - svěření movitého majetku MÚSS, p. o.)
Příloha č.6 (příloha č. 6 - svěření nemovitého majetku MÚSS, p. o.)
Příloha č.7 (příloha č. 7 - svěření movitého majetku DC Plzeň, p. o.)
Příloha č.8 (příloha č. 8 - svěření nemovitého majetku DC Plzeň, p. o.)
Příloha č.9 (příloha č. 9 - svěření movitého majetku SHaK, p. o.)
Příloha č.10 (příloha č. 10 - svěření nemovitého majetku SHaK, p. o.)
Příloha č.11 (příloha č. 11 - svěření movitého majetku Divadlu ALFA, p. o.)
Příloha č.12 (příloha č. 12 - svěření nemovitého majetku Divadlu ALFA, p. o.)
Příloha č.13 (příloha č. 13 - svěření movitého majetku DJKT, p. o.)
Příloha č.14 (příloha č. 14 - svěření nemovitého majetku DJKT, p. o.)
Příloha č.15 (příloha č. 15 - svěření movitého majetku Plzeň - TURISMUS, p. o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:292 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX