Bod č.72.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 149/128, k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP) (*)
Příloha č.4 (GP č. 4993-23/2021 ze dne 4. 5. 2021)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek, modrá mapa)
Příloha č.7 (plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:352 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX