Bod č.21.:

OSS/1 - Poskytnutí peněžitého neinvestičního daru a peněžitého investičního daru fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2021

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:303 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX