Bod č.19.:

KV/2 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 24. 5. 2021 do 15. 8. 2021

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:301 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX