Bod č.7.:

ÚKEP/1 - Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2020 Zastupitelstvu města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha (Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:288 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX