Bod č.48.:

FIN/2 - Změna Statutu Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:328 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX