Bod č.64.:

MAJ/1 - Bezúplatný převod pozemků p. č. 3853, p. č. 3864, p. č. 3865, p. č. 3869, p. č. 3876 a p. č. 3896, k. ú. Bolevec, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Snímky z kat. mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:344 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX