Bod č.82.:

ŘTÚ/13 - Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2021 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2021)
Příloha č.2 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za I. čtvrtletí roku 2021)
Příloha č.3 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za II. čtvrtletí roku 2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX