Bod č.29.:

ŘTÚ/1 - Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2021

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha „A“ a „B“ zřizovací listiny příspěvkové organizace SITMP - stav k 30. 6. 2021)
Příloha č.2 (Příloha „A“ zřizovací listiny příspěvkové organizace ÚKRMP - stav k 30. 6. 2021)
Příloha č.3 (Příloha „A“ a „B“ zřizovací listiny příspěvkové organizace SVSMP - stav k 30. 6. 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:311 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX