Bod č.45.:

ÚČT/1 - Poskytnutí podpory plátcům poplatku z pobytu ve formě daru

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:325 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX