Bod č.11.:

FIN/3 - Změna základních dokumentů společností BIC Plzeň, s.r.o. a MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna zákl. dok. BIC Plzeň, s.r.o. a MBP s.r.o.)
Důvodová zpráva (Změna zákl. dok. BIC Plzeň, s.r.o. a MBP s.r.o.)
Příloha č.1 (Nové znění článku IV. zakladatelské listiny BIC Plzeň, s.r.o. - čistopis )
Příloha č.2 (Nové znění článku III. společenské smlouvy MBP s.r.o. - čistopis)
Příloha č.3 (Poslední znění ZL BIC Plzeň, s.r.o. ze dne 21.9.2020 s vyznačenými změnami)
Příloha č.4 (Poslední znění Spol. smlouvy MBP s.r.o. ze dne 25.3.2019 s vyznačenými změnami )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:293 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX