Bod č.79.:

EVID/9 - Projednání podání návrhu na změnu hranic katastrálních území Litice u Plzně a Lhota u Dobřan

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 6 – Litice č. 18/21 ze dne 1. 2. 2021)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 10 – Lhota č. 04/21 ze dne 22. 2. 2021)
Příloha č.3 (Přehledová mapa navržené změny)
Příloha č.4 (Detail změny katastrální hranice z k. ú. Litice u Plzně do k. ú. Lhota u Dobřan)
Příloha č.5 (Letecký snímek – změna katastrální hranice z k. ú. Litice u Plzně do k. ú. Lhota u Dobřan)
Příloha č.6 (Detail změny katastrální hranice z k. ú. Lhota u Dobřan do k. ú. Litice u Plzně)
Příloha č.7 (Letecký snímek – změna katastrální hranice z k. ú. Lhota u Dobřan do k. ú. Litice u Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:359 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX