Bod č.9.:

ŘÚSO/1 - Schválení podání žádosti Plzeň - TURISMUS, p.o. o dotaci na MMR ČR do dotačního programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2020“

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:291 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX