Bod č.68.:

MAJ/5 - Výkup části pozemku parc. č. 3788/11, k. ú. Bolevec, od fyzické osoby

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (geometrický plán (neověřený) vč. situace)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:348 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX