Bod č.76.:

EVID/6 - Darování nábytku Mezigeneračnímu a dobrovolnickému centru TOTEM, z.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Seznam nábytku)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:356 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX