Bod č.77.:

EVID/7 - Rozhodnutí o darování velkoplošné obrazovky z amfiteatru Lochotín zapsanému ústavu Plzeň 2015 z.ú.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Konfigurace audiovizuálního zařízení )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:357 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX