Bod č.74.:

EVID/4 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1276/33, p. č. 1276/34,p. č. 1276/35, p. č. 1276/36 a p. č. 1276/37, vše k.ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko ÚMO Plzeň 2-Slovany)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP) (*)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:354 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX