Bod č.73.:

EVID/3 - Vzájemné uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1312/7 a p. č. 319/4, k. ú. Božkov

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 2 - Slovany)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV) (*)
Příloha č.4 (geometrický plán )
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa )
Příloha č.8 (plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:353 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX