Bod č.43.:

BEZP/1 - Uzavření dodatků ke smlouvám s Pontonem, z. s. a POINTEM 14, z. ú. z důvodu dofinancování dotací schválených v rámci rozpočtu BEZP MMP

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zmp-bezp-1_n)
Důvodová zpráva (zmp-bezp-1_d.doc)
Příloha č.1 (zmp-bezp-1_p1)
Příloha č.2 (zmp-bezp-1_p2)
Příloha č.3 (zmp-bezp-1_p3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:323 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX