Bod č.44.:

BEZP/2 - Uzavření dodatků ke smlouvám s CPPT, o. p. s. a změna účelu a objemu dotací schválených v rámci rozpočtu BEZP MMP

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zmp-bezp-2_n)
Důvodová zpráva (zmp-bezp-2_d.doc)
Příloha č.1 (zmp-bezp-2_p1.doc)
Příloha č.2 (zmp-bezp-2_p2.doc)
Příloha č.3 (zmp-bezp-2_p3.doc)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:324 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX