Bod č.49.:

BYT/1 - Provozování a údržba Nového divadla, ul. Jízdecká v Plzni – částečné prominutí nájemného za nájem prostorů v souladu s usnesením RMP č. 629 ze dne 7. června 2021 za období 1–4/2021; budova určená k parkování vozidel

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:329 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX