Bod č.50.:

BYT/2 - Krašovská 30 – dočasné prominutí nájemného za nájem prostorů v souladu s usnesením RMP č. 629 ze dne 7. června 2021 za období 1-4/2021

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:330 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX