Bod č.51.:

BYT/3 - Provozování a údržba ND, formou podnájmu třetím osobám, společnosti Restaurace ZA OPONOU s.r.o. – částečné prominutí nájemného za nájem prostorů v souladu s usnesením RMP č. 629 ze dne 7. června 2021 za období 1-4/2021

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:331 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX