Bod č.53.:

BYT/5 - Sleva z nájemného v souladu s usnesením RMP č. 106 ze dne 25.1.2021 a v souvislosti s podporou dle „Výzvy 3“ z dotačního programu vlády ČR „COVID–Nájemné“(IV.Q/2020) pro Palaxo Development s. r. o., v objektu E, PVTP III.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Čestné prohlášení)
Příloha č.3 (Katastrální mapa)
Příloha č.4 (Zápis z jednání FK RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:333 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX