Bod č.83.:

ŘTÚ/14 - Odpovědi na podněty z jednání ZMP dne 21. 6. 2021 týkající se cyklostezek

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX