Bod č.35.:

KŽP/1 - Žádost ústavu MOTÝL, z.ú. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:316 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX