Bod č.36.:

KŽP/2 - Žádost Jezdeckého klubu Slavia VŠ Plzeň, z. s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace zeleně jízdárny a využití dešťové vody“

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:317 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX