Bod č.39.:

KŽP/5 - Žádost o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „časopis Vítaný host, ročník 2021“

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2 (*)
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:319 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX