Bod č.30.:

ŘTÚ/2 - Soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh „Plavecký bazén Borská pole“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Soutěžní podmínky „Plavecký bazén Borská pole“) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX