Bod č.16.:

SPORT/4 - Poskytnutí individuální investiční dotace TJ Prazdroj Plzeň z.s. na rekonstrukci loděnice rychlostní kanoistiky

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:298 rok:2021

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX