Bod č.84.:

SPORT/5 - Modernizace veřejného osvětlení v parku Chvojkovy lomy

(předkladatel:radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.9.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX